Gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren door middel van sport

Lichamelijke opvoeding en sport hebben een educatieve uitwerking. Veranderingen kunnen waargenomen worden in (i) ontwikkeling en prestaties op het gebied van motorische vaardigheden en (ii) educatief potentieel. Dit toont de positieve invloed aan van deelname aan fysieke activiteiten en psychosociale ontwikkeling.

Sport en lichamelijke opvoeding is fundamenteel voor de vroege ontwikkeling van kinderen en jongeren en de vaardigheden die ze leren tijdens spel, lichamelijke opvoeding en sport dragen bij aan de holistische ontwikkeling van jongeren. Door middel van deelname aan sport en lichamelijke opvoeding leren jongeren het belang van sleutelwaarden kennen, zoals:

  • Eerlijkheid
  • Teamwork
  • Sportiviteit
  • Respect voor zichzelf en anderen
  • Regels naleven

Het biedt jongeren ook een plek om te leren hoe je omgaat met competitie en ze leren om te gaan met winnen en verliezen. Deze leeraspecten benadrukken de invloed van lichamelijke opvoeding en sport op de sociale en morele ontwikkeling van een kind naast fysieke vaardigheden en mogelijkheden.

Als het gaat om fysieke- en gezondheidsaspecten van de ontwikkeling van kinderen en jongeren is er zeer veel bewijs dat gericht is op de (voornamelijk positieve) effecten van sport en beweging op de fysieke gezondheid, groei en ontwikkeling.

Lange termijn deelname aan fysieke activiteiten

Lichamelijke opvoeding en sport zorgen er ook voor dat gezonde activiteiten gewoontes worden waardoor levenslange deelname aan fysieke activiteiten gestimuleerd wordt. Hiermee wordt de invloed van lichamelijke opvoeding uitgebreid tot buiten de schoolmuren evenals de potentiële invloed van lichamelijke opvoeding op de algemene gezondheid.

Om bredere doelen te kunnen behalen in educatie en ontwikkeling dienen sportprogramma’s zich te richten op de ontwikkeling van het individu en niet alleen op de ontwikkeling van technische sportvaardigheden.

Hoewel de fysieke voordelen van sportdeelname algemeen bekend zijn en ondersteund worden door een overvloed aan empirisch bewijsmateriaal, kan sport en fysieke activiteit ook positieve effecten hebben op educatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *