Jaar Horoscoop 2018

Jaarhoroscoop 2018
Het jaar 2018 betekend voor iedereen een jaar van veel kracht. In welke mate en op welke gebieden verschilt per sterrenbeeld. Wat wel voor iedereen telt is dat volharding en geduld get gemakkelijker maakt om doelen te bereiken op het gebied van liefde en relatie, financiën, carrière of persoonlijke ontwikkeling. Ben je benieuwd naar jou voorspellingen, bekijk dan snel je horoscoop hieronder. Houdt u maar vast want 2018 wordt een krachtig jaar! De jaarhoroscopen laat de tendensen zien van 2018.Ram
21 maart t/m 20 april
De ram jaarhoroscoop 2018 laat een wat meer wisselend beeld zien dan het voorgaande jaar. Dat betekent in de praktijk dat er wat turbulentie verwacht mag worden en meer specifiek op het gebied van de liefde en met betrekking tot de financiële situatie. De carrière laat zien dat veranderingen mogelijk zijn, maar de keuze daarvoor ligt bij de ram. De horoscoop laat voor het hele jaar voor de gezondheid wat ups en downs zien. Daar moet dan ook zeker de nodige aandacht aan worden besteed. Bepaald lichamelijk leed kan namelijk gemakkelijk worden voorkomen. Alle situaties brengen met zich mee dat de persoonlijke ontwikkeling een groei doormaakt. Lees verder »

Stier
21 april t/m 21 mei
De stier jaarhoroscoop 2018 laat op de meeste vlakken een gelijkmatig beeld zien. Dat is in vergelijking met vorig jaar op bepaalde vlakken een verademing. Aan de andere kant brengt het gelijkmatige karakter ook met zich mee dat er zich niet echte hoogtepunten of dieptepunten voordoen. Al kan dat door individuen die stier als sterrenbeeld hebben wel zo worden ervaren. De financiën zijn stabiel en dat geldt ook voor de carrière hoewel er zich mogelijkheden aandienen die voor een drastische verandering zorgen. Of de stier zich daaraan waagt, is echter nog maar de vraag. Ten aanzien van de gezondheid is er wel sprake van enkele reguliere ongemakken. Bovendien is er nog een uitschieter te verwachten die betrekking heeft op de persoonlijke ontwikkeling. Lees verder »

Tweelingen
22 mei t/m 21 juni
De tweelingen jaarhoroscoop 2018 laat enkele grote veranderingen zien die betrekking hebben op het privéleven. Dat heeft ook gevolgen voor de relaties ten opzichte van familie en vrienden en kan zelfs een positieve invloed hebben op de carrière. Financieel gezien lijken er grote uitgaven aan te komen volgens de jaarhoroscoop, maar tweelingen hebben daar een oplossing voor, zodat er geen vervelende financiële situatie ontstaat. In 2018 gaat het met de gezondheid over het algemeen goed, maar op individueel niveau kunnen spanningen wel wat lichamelijke problemen veroorzaken. Daar moet dan ook wel even de nodige aandacht aan worden besteed. Verder is er ruimte voor een verdere groei als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling. Lees verder »

Kreeft
22 juni t/m 21 juli
De kreeft jaarhoroscoop 2018 is op meerdere vlakken interessant. Zo is het een geweldig jaar als het gaat om de liefde en relaties. Daarin is meer verdieping te verwachten en dat zorgt voor een fijn en gewaardeerd gevoel. De financiële situatie is in 2018 stabiel, maar het is wel aan te raden om met een onverwachte uitgave rekening te houden. De carrière kan zomaar ineens een andere wending nemen, maar dan wordt wel aangeraden de beslissing niet alleen op gevoel te nemen. De gezondheid kent wel wat problemen zoals de jaarhoroscoop voor de kreeft laat zien. Dat kan gaan om kleine ongemakken of om grotere lichamelijke problemen, waar men mee moet leren om te gaan. De gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven zorgen voor een verrijking en dat heeft een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling. Lees verder »

Leeuw
22 juli t/m 22 augustus
De leeuw jaarhoroscoop 2018 laat verandering en groei zien. Het beeld laat zelfs een ingrijpende verandering zien dat toekomstbepalend is. Dat kan voor de ene leeuw een verandering van studie of loopbaan zijn en voor de ander betrekking hebben op het privéleven. Dat heeft zeker gevolgen voor de relatie met vrienden en familie. Op het gebied van de liefde is er sprake van stabiliteit, zodat er volgens de jaarhoroscoop 2018 wel sprake is van het nodige evenwicht. De financiële situatie laat een positieve wijziging zien in de tweede helft van het jaar. De persoonlijke ontwikkeling lijkt in het begin van het jaar tot stilstand te komen, maar er volgt in de tweede helft van het jaar een grote sprong vooruit. Lees verder »

Maagd
23 augustus t/m 23 september
De maagd jaarhoroscoop 2018 geeft inzicht in een jaar dat ogenschijnlijk stabiel verloopt, maar op onverwachtse momenten uitschieters laat zien. Op het ene vlak is dat positief, maar op het andere vlak kan er sprake zijn van een dieptepunt. Het zijn juist de wat meer negatieve momenten waardoor de maagd wordt meegesleurd in overpeinzingen en piekertijd. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is dat een aspect waar in 2018 aan gewerkt kan worden. De financiële situatie lijkt vooral in het midden van het jaar er ineens anders uit te zien. Voor wat betreft de carrière is er sprake van een pas op de plaats. Voor wat betreft de gezondheid is er niet het hele jaar door sprake van een optimale situatie. Lees verder »

Weegschaal
24 september t/m 23 oktober
Het wordt voor de weegschaal jaarhoroscoop 2018 een redelijk turbulent jaar, waarin er overigens ook perioden zijn die een wat rustiger vaarwater met zich meebrengen. Het is in elk geval niet zoals het afgelopen jaar een periode waarin bezinning centraal staat. Daarvoor wisselen de situaties zich namelijk te snel af. De turbulentie doet zich zowel voor op het gebied van het privéleven als in de carrière. De weegschaal kan zich dan ook schrap zetten om met de snelheid van de veranderingen mee te gaan. De financiële situatie is overigens minder aan verandering onderhevig, maar laat kleine piekjes en dalen zien. De gezondheidssituatie is overwegend stabiel te noemen, maar dat neemt niet weg dat er zich wel wat mankementen kunnen voordoen. Lees verder »

Schorpioen
24 oktober t/m 22 november
Er staat volgens de schorpioen jaarhoroscoop 2018 een jaar te wachten, waarin er belangrijke veranderingen plaatsvinden in het leven. Het zijn in elk geval positieve ontwikkelingen, zodat er wat dat betreft genoeg is om naar uit te kijken. De belangrijkste verandering die zich voordoet, heeft rechtstreeks invloed op de verhouding tot de partner, carrière en de financiële situatie. Ten aanzien van de gezondheid en de persoonlijke ontwikkelingen is er eerder sprake van een redelijk stabiele situatie. Hierin doen zich in principe dan ook weinig veranderingen voor. Het is echter aan te raden om ook de tijd te nemen aan de slag te gaan met de persoonlijke ontwikkeling, want stilstand kan tot achteruitgang leiden. Lees verder »

Boogschutter
23 november t/m 21 december
De boogschutter jaarhoroscoop 2018 laat zien dat er veranderingen verwacht mogen worden. Aan de relatieve rust van het voorgaande jaar lijkt in het begin direct al een einde te komen. De eerste maanden van het jaar zijn er enkele hoogtepunten te verwachten op het gebied van de liefde. Dat lijkt de rest van het jaar zo door te kabbelen, maar in de zomer komt er een plotselinge kink in de kabel. De financiën en de carrière lijken dit jaar meer dan ooit met elkaar verbonden. Er komt hierin een dubbele verandering in positieve zin. De gezondheid laat geen eenduidig beeld zien. Dat betekent onder meer dat de boogschutter daar in 2018 wat meer aandacht aan moet besteden. De persoonlijke ontwikkeling zet zich voort op de stevige basis die de afgelopen periode is gelegd. Lees verder »

Steenbok
22 december t/m 20 januari
De steenbok jaarhoroscoop 2018 biedt inzicht in een roerig jaar. De rustige periode lijkt ineens over te zijn. Dat wordt al gemerkt in januari, wanneer er zich opeens een situatie voordoet, waarin de steenbok alles op alles zet om achter het eigen standpunt te blijven staan. Dat werpt zijn vruchten af en voelt als een overwinning. De relatie met de partner en vrienden en familie wordt in alle verhoudingen hechter. De financiële situatie is voor de steenbok in 2018 wisselend met onverwachte uitgaven, maar ook met extra verdiensten. Een stabiel evenwicht is er echter niet. Dat evenwicht is er wel in de loopbaan en dat wordt als prettig ervaren. De jaarhoroscoop is voor wat betreft de gezondheid ook duidelijk, want er zijn momenten dat de steenbok liever diep weg kruipt onder de dekens. Op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling wordt heel bewust een ander pad ingeslagen. Lees verder »

Waterman
21 januari t/m 18 februari
De waterman jaarhoroscoop 2018 voorziet in een jaar dat rustig lijkt te verlopen, maar schijn bedriegt in dit geval. Er komen namelijk momenten die de nodige spanning met zich meebrengen en dan vooral in de privésituatie. Hoe het een en ander zich ontwikkelt, hangt van meerdere factoren af, maar er is geen sprake van het slechtste scenario. De financiën zien er in elk geval wat rooskleuriger uit. Met betrekking tot de carrière komt er een punt, waarop een definitieve beslissing moet worden genomen. De gezondheid laat mede gelet op de nodige spanningen af en toe wat te wensen over. 2018 is volgens de jaarhoroscoop waterman wel een jaar, waarin de persoonlijke ontwikkeling een grote vooruitgang doormaakt. Lees verder »

Vissen
19 februari t/m 20 maart
De vissen jaarhoroscoop 2018 laat een jaar zien, waarin het gevoel volledig op de voorgrond komt te staan. Er worden dan ook op verschillende vlakken intuïtieve beslissingen genomen. Het leuke daarvan is dat deze wel eens heel verrassend uit kunnen pakken. Dat is voor de vissen zelf goed, maar voor de directe omgeving niet altijd. De carrière lijkt in een stroomversnelling te gaan, maar het is goed om een stap op de plaats te doen. De veranderingen die zich voordoen, hebben vooral betrekking op de liefde en relaties. De financiële situatie kan op bepaalde momenten er minder rooskleurig uitzien. Met betrekking tot de gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is er sprake van een opmerkelijke combinatie. Lees verder »